Indian Chief 1200 cc med hästsadel och stockholmsstyre.
Ägare: Jan "Whisky" Eng 1937-1996.

Foto vid besök hos Ronny Hedström i Horn.

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

164