BSA 650 cc Spitefire, Earls Court, London.   Mitten av 1960-talet

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

217