I mitten ses Viding Ryberg.      Mitten av 1960-talet  i Karlstad

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

224