Bosse Rindar på en fabriks-BMW.   Från Six-Days 1966 i Villingsberg/Karlskogatrakten.

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

232