Mitten av 1960-talet    i Karlstad. 

ur  Lars "Hallon" Hallenbergs album

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

303