006 Göran, åker på skaren, Monark JB 150 cc 1954

- tillbaka -