010 Åke, Curre och Göran,  Hovsta 1954

- tillbaka -