031 Metmasken och Musti, Rocket Ranch, Eskilstuna 1960

- tillbaka -