034

"Bibban" Birgit Ahlberg och
Jurkka Blomberg, kåken Little Rock, Örebro

1960

- tillbaka -