036 Ulla Munken Gösta Biggan, kåken Little Rock, Örebro 1960

- tillbaka -