041 Musti och Göran "Håkan", utanför kåken Little Rock, Örebro  1960

- tillbaka -