051 Katten Lirs Kålis Fimpen m.fl. Samlng inför tur till Norrköping, Träcaféet National 1960

- tillbaka -