059 Allan Lill-Maggan Låe Biggan Egeryd, torget i Nora 1960

- tillbaka -