077  Olga, Göran och Ing-Britt, Klampenburg i Danmark,  Pingsten 1960 1960

- tillbaka -