079  Haglund, Ing-Britt och Låe, Roskilde i Danmark,  Pingsten 1960 1960

- tillbaka -