083  Olga Ing-Britt Låe ,  Midsommar 1960 1960

- tillbaka -