091  Göran (Håkan) och Ing-Britt vid Dalälven     Foto: LÅE 1960

- tillbaka -