155  Låe (Lars-Åke Eriksson), med ombyggd Norton, Järntorget i Örebro 1962

- tillbaka -