199 Örebro- Eskilstuna- Karlstadgäng, vid berget, Kungens kurva, Stockholm.
Från vänster: Barbro Torgén, Kumla, Karl Oskar "Kålis" Johnsson/Lord, Örebro.
 Lars "Fika" Eriksson med spätta i vita byxor, Pekka Lallukka med ryggen häråt, från E-tuna.
Närmast på vit BMW R69S syns Lars Karlsson, Karlstad.
Längst till höger "Slipsens" Norton och hans spätta Iréne från Arvika.
Till vänster därom skymtar Jurkka Blomberg från Örebro
och med ryggen snett mot fotografen Folke "Slipsen" Gustavsson själv.

Foto Göran Håkansson
 

1962

- tillbaka -