202 Filip (Elisabeth) och Göran,  Jurkka och  Anna, Stockholm
Foto: Torgil Magnuson
1962

- tillbaka -