Ruskträff i Mälhammar  - Antero från Södertälje, troligen 1987

- nästa foto -
- tillbaka -

- tillbaka till mcminnen -

039