Somligt bara och ligger skräpar. För att göra det lättare tillgängligt, och inte bara vara borta, har jag här sammanställt dom gamla O´HOJEN-teckningar, komna ur min hand, som jag har kvar efter brandkatastrofer och annan oreda.
Några teckningar är tillkommna senare för att tjäna som illustration här. Två undantag finns med, som inte jag är upphov till, dels det röda märket som syns nedan, och dels Porris "testamente".

Det röda märket hittade jag djupt i mina gömmor, i något brandskadat skick, men med datorns hjälp har det nödtorftigt restaurerats. Det är så vitt jag vet EMCK:s äldsta klubbmärke från tidigt 70:tal. Kanske rent av från slutet av 60-talet. Vem som gjort det har jag ingen aning om, men det är vackert tryckt på tyg - i rött och guld. Och i MC kretsar var det himla status att ha det väl synligt på skinnställ och jacka. På den tiden.

EMCK:s mångårige ordförande på 70:talet Pertti (Porris) Pohjolainen skulle efter åtta år på den posten avgå, och skrev då dom visa och väl valda avskedsord, som jag tagit med. Jag tycker dom är av sådan kaliber att dom inte heller bara ska vara borta. Under hans kloka ledning var stämningen god och klubben växte stadigt mot, och över, 300 medlemmar. Hans tecknade porträtt är jag dock skyldig till.

O´HOJEN tillkom hösten 77 på initiativ av Björn "Björsa" Gurestad under visst samarbete med undertecknad och Anki (Ljungblom) m.fl. På min lott föll att hitta på namnet – O´HOJEN - och att utforma själva tidningshuvudet, samt att teckna en del för tidningen. Till första numret skulle emellertid Anki rita förstasidan, vilket hon också gjorde. Det blev ett vackert träd med höstlöv. Det bar sig dock inte bättre än att när hon var precis färdig med det, så tappade hon tuschpennan så olyckligt att det blev ett svart, lite krokigt och fult streck nertill på den. Var inte lessen för det du, sa jag. Rita en mus ihop med strecket, som då får utgöra svansen, så är det ingen som tänker på det. Så blev det, och därmed var musen född, och skulle därefter i olika former hänga med och förekomma på varje förstasida i tidningen. För all framtid. Hur det sedan gick vet jag inte. Jag tror emellertid inte riktigt på ryktet, som säger att det var den som sedan blev upphov till datormusen …

   

 

 

- nästa sida -
- tillbaka till startsidan -