1976 Lövis och Anki, Sviestadbanan

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

4