1977-06-11  Benny Ellen Eva Kurt,  Masträffen i Borlänge. 30 grader varmt

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

28