1977-12-17      Kurt och Eva på ny BMW,  Hagalund

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

52