1979 4-5 aug.    H-D Björsa Hernblad,  Sméträffen  

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

154