1979-08-25    Göran, Honda CX 500,   Hjälmare docka    foto: Torgil

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

165