1980-08-09  Merja Rosen Micke Camilla Svenne,  Sméträffen Rallykontroll

- nästa bild -
- tillbaka -
- tillbaka till MC-sidan -

206