Starten av klubben

På hösten 1981 hade vi kommit så långt i våra funderingar att vi hade klart för oss hur vi skulle gå till väga. Vi skrev helt enkelt ner på en lapp (som jag faktiskt har kvar) namnen på alla vi kände och som vi trodde skulle, dels passa in, och dels vara intresserade av att bli medlemmar i en ny klubb. Sedan skulle vi dela på listan och ringa hälften var och bjuda in till ett förberedande möte för att därefter låta saken få sitt eget liv.

Men innan dess ville vi göra ett sista försök att få till lite bättre ordning på EMCK och vi slet med det på ett klubbmöte i oktober men utan någon vidare framgång. EMCK ville förbli vad det var, och var inte intresserat av några rejäla förändringar, men man blev samtidigt ordentligt akterseglade när det gällde att utveckla lite modernare MC kollektiv.

Efter mötet träffades Björsa och jag i baren och vi nickade åt varandra i samförstånd och orden fälldes som blev fröet till TTMC – då kör vi igång.

Sagt och gjort, redan dagen efter bokade vi lokal på Nya Gästis och det bestämdes att vi skulle kalla till möte i C-salen tisdagen den 10 november 1981 kl. 19.00. Sedan vidtog det långrandiga ringandet till alla som vi hade på våra listor. Alla ville ju snacka om saken och ha synpunkter och nästan alla ville komma på mötet för att fortsätta diskussionerna. Alla var nog överens om att det var läge att bilda en ny klubb.

Håkan Fransson blev tidigt indragen i förberedelserna och drog sitt strå till stacken genom att kalla några, bl.a. blivande ordföranden och sekreteraren.

31 personer kom till mötet och av dom var 25 kallade och 6 hade hittat dit på annat sätt. Av dom närvarande är det väl bara två som fortfarande är medlemmar i den klubb som faktiskt blev av, nämligen dels undertecknad, som sitter på ett specialarrangemang som hedersmedlem, och som dessutom var borta ur klubben några år. Men John Hutilainen har hängt med hela tiden, om än på distans, eftersom han hamnade i Umeå. Honom var det ingen av oss i sammankallandegruppen som kände innan utan Björsa nosade upp honom via en medlemsmatrikel i SMC liksom Mats Ljungkvist.

På den första sammankomsten hade vi, på mitt förslag, ingen mötesordförande och ingen protokollskrivning, utan vi delade in oss i smärre grupper och satte raskt igång och diskuterade helt fritt. Tanken var att varje grupp skulle skriva ner vad man kommit fram till, inklusive namnförslag, och sedan lämna in det till sammankallandegruppen, som därefter skulle sammanställa det hela för att ha som underlag till nästa möte, som bestämdes att hållas snarast, vilket innebar den 16 november 1981. Sal A på Nya Gästis bokades mellan 19.00 till 22.00.

Björn "Björsa" Gurestad öppnade mötet och raskt valdes Karin Wahlberg till mötesordförande och undertecknad, Göran Håkansson, till protokollförare samt Håkan Fransson och Benny Karlsson till justeringsmän och rösträknare.

Björn "Björsa" Gurestad 1981          Lauri och Karin Wahlberg 1981
Björn "Björsa" Gurestad                                       Lauri och Karin Wahlberg

Håkan Fransson
Håkan Fransson

 
Ellen och Benny
         Ellen Koponen och Benny Karlsson

    

Mötet beslutade att rösträtt hade dom närvarande som också deltog på första mötet, och det blev 21 personer det.

Redan till § 6 beslutade mötet enhälligt att en ny klubb skulle bildas.

Sedan vidtog en massa diskussioner utan att så mycket beslut fattades. Dock beslutades att klubben skulle ha ett tak på högst 60 medlemmar första året och att medlemsavgiften skulle vara preliminärt 30 kronor. Dessutom fick interimsgruppen i uppgift att till nästa möte utreda frågan om styrelsens utseende. Sedan var tiden ute och vi blev tvungna att bordlägga en hel massa frågor och paragrafer från dagordningen.

Vi hann dock med att bestämma nästa möte till den 24 november 1981 och även det på Nya Gästis – lokalerna var nämligen gratis där och fika fanns att få.

Björsa i Hedemora                   Nisse Hebo i Gällivare       
    Björsa                                                                Nisse Hebo

Även detta möte öppnades av Björn "Björsa" Gurestad och till mötesordförande valdes Göran Håkansson och Nils Hebo fick ta hand om protokollföringen. På mitt förslag antogs att alla som varit på dom två tidigare mötena skulle ha rösträtt och detta gav en röstlängd på 26 personer.
Nästa punkt på dagordningen blev något förvirrande eftersom vi fortsatte på förra mötets
dagordning med några tillägg, som formell klubbildning och val av styrelse m.m.
Men vi skred raskt till verket och började med att försöka utkristallisera ett namn på nya klubben.

Det fanns så många som 29 olika förslag på klubbnamn och efter diverse diskussioner och argumenteringar så kom vi fram till i varje fall hur vi skulle gå till väga vid omröstningen. Det gav så småningom två förslag som gick till en finalomröstning, nämligen mitt eget Tuna Touring MC och Mats Ljungkvists Rademacher MC.
Som sittande ordförande har man ju ändå en viss makt att manipulera lite, något som jag utnyttjade fast man borde sitta helt neutral och låta andra debattera. Men det ena namnförslaget var ju mitt och jag tyckte att det var så mycket bättre än Rademacher MC. Vem sjutton visste bortom Eskilstunas horisonter vad Rademacher betydde, och jag ansatte den gode Mats Ljungkvist med lite manipulativ utfrågning om vad MC egentligen stod för. Han svävade på målet och sa både det ena och det andra – Motorcykel Clubb bland annat – och detta fick till följd att det rådde en viss osäkerhet om vad det egentligen stod för medan jag klart deklarerat att MC i Tuna Touring stod för Motorcyklister. När förvirringen var som störst "beordrade" jag omröstning och den lilla kuppen gjorde att omröstningen (kanske) utföll till min (och klubbens) fördel med röstsiffrorna 14 mot 12. Jag tror faktiskt att detta var betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av klubben, eftersom det kan vara viktigt att känna att saker och ting går ens väg om man ska fortsätta att engagera sig.

Det bestämdes alltså att klubben skulle heta TUNA TOURING MC …där MC står för "Motorcyklister" enligt protokollet. Jag har alltid trott att klubben hetat Tuna Touring Motorcyklister – alltså helt utskrivet - men så förtäljer icke protokollet när jag nu läst igenom det på nytt. Men det spelar väl inte så stor roll annat än som kuriositet.
Nå, men varifrån kom då idén till namnet. För det första så tyckte jag inte att en MC klubb ska heta Motorcykelklubb därför att det är ingen klubb för motorcyklar utan en för motorcyklister. Detta gav bakdelen. Tuna kom av det gamla namnet på våran hembyggd Eskilstuna, som fick förledet av något helgon, som man ändå slog ihjäl, och måhända försökte sona något genom att sätta hans namn Eskil framför Tuna. Touring då, ja enligt tidens sed ska det ju heta något på engelska om det ska vara riktigt gångbart. Touring betyder väl någonting med resa runt – precis vad som var tänkt med den nya klubben. Dessutom tyckte jag att förkortningen TTMC var suverän. TT var ju förr det som vi idag kallar Road Racing, och är något som verkligen associerar till häftig motorcyklism. Fast någon rejsklubb skulle vi ju inte vara, men ändå….. Och jag vet var jag kom på namnet och den gyllene förkortningen – det var under en åktur med det vanliga gänget runt Strängnäs – Enköping – och så strax efter Hummelsta på vägen mot Västerås klack det till och namnet stod helt klart för mej – så skulle klubben heta. Och så blev det visst.

 T T M C

- till nästa sida -

- tillbaka -