Harry "professorn" Lundberger på sin Eiber, Sviestadbanan    1970-talets mitt

från Sotar'n

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

12