Diesella - hela danska mopeden  (från 1952?)

från Igge Nygren

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

57