Lennart och Kalle Viking (Börje Petersson)

från Igge Nygren

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

62