Maud Susanne Annelie Mia Tarja Karina

från tidningen Folket 14 april 1997 fotograf: Lennart Nyström
har frågat efter tillstånd att använda bilden

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

78