Kurt och Mats Östberg på väg ner utmed Norges högst belägna väg,  2007-07-18

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

111