Göran H, Hasse W, Gunnel D, på Sandfallet 1976

från  Kurt Östberg

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

114