Veteranrejs på Sviestad   2011  
Kjell Eriksson, Jawa 894 - 1982

från  Birger Tommos

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

120