Arne Wahlberg torrbryter på Lasses  BMW R 69S, vid Nybylund. 1963 
 

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

053