Glas-Harry Johansson köper H-D Sport 550 cc av årgång 1919.   1963 

H-D:n ägdes tidigare av en fjärdingsman som åkte på olika uppdrag. Bland annat
en man som gick bärsärk. Bärsärken fick åka med bakpå H-D:n och då stack
mannen en kniv i "fjärsman", som turligt nog överlevde.
H-D:n blev sedan stående i över 40 år innan Harry Köpte den.
Man kan med fog påstå att detta är en f.d. Polis-H-D med proveniens!

(Proveniens ~ härkomst ursprung historia)

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten, som också bistått med texten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

083