Rolf "Råttan" Vaneruds BSA Golden Flash - från Sala.
Foto 1963 vid IC-macken på Pilgatan i Västerås av Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

038