Stefan Lodesten med sitt nyförvärv, Honda CB77, 305 cc 1965 års modell på Snickargatan i Västerås.
Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

048