Okänt par med rödskyltad Triumph  på Gotland 1964.
Lägg märke till den fastspända reseradion på tanken - och bucklorna på avgasröret.

Foto:  Bengt Bergner.

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

060