I väntan på MC-säsongen - Lilian, Ann-Mari och Håkan, 1965.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

094