VMC:s knuttekåk i Snetomta, Skerike norr om Västerås.
Ryggarna tillhör Conny Granberg, Hans Hagenström och Håkan Andersson.
I serveringsluckan syns Nils Eriksson.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

108