Stanislaw "Stas" Szymczak och Ulla Strömberg på en BMW R69, 1966.

Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

110