Torgny "Togga" Forslund på sin Columbus/Horex Regina  - 1966.

Namnet Horex kommer från konserveringsglasfabriken
Rex i Bad Homburg och är en kombination
av de två första bokstäverna
Homburg och namnet Rex.
Columbus var en motorfabrik  som 1923 uppgick i Horex  och därmed hade den nystartade
motorcykelfabriken fått fina motorer till sina skapelser.
Fabriken som klarat sej oskadd genom andra världskriget lades dock ner 1959 - av andra skäl.
Men varför en del maskiner hette Columbus medan andra hette Horex är helt oklart i skrivande stund,
dom såg likadana ut blott åtskilda av olika tankmärken.  /  HåG.

Ett tacknämligt mejl  inkom från "Togga", som här citeras;

"Horexen köpte jag för 600kr av (motorfirma) Svante Linder, där jag
jobbade i verkstaden sommaren 1964. Svante var noga med att påpeka att
även om den var 10 år gammal, så är en Horex outslitlig.
Angående namnet, Horex eller Columbus, sade Svante att det går ju inte
att sälja en motorcykel som heter hora, så i Sverige fick den heta
Columbus. Vet inte om det var orsaken, men så sade han.

Den här hade ett C som var limmat ovanpå det ursprungliga H på tankmärket."


Så långt citat. En helt annan och egen fundering är om det kunde varit så att namnet Horex redan var upptaget på den svenska marknaden och därför fick hojarna här istället ståta med det gamla 
fina ursprungsnamnet, som motorerna hade.

Flera synpunkter emotses gärna.


Foto:  Bengt Bergner

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

112