Västerås Motorcyklister, VMC, på utflykt till Skokloster.

Foto:  Bengt Bergner,  1966

från  Bengt Bergner via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

115