Per "Pelle" Binbach på MC-träffmed sin Triumph. 1969

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

137