Mariarosträffen (Nr 2.), söder om kåken      - 1971

Foto:  Arne Edmans arkiv

från  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

155