Stefans andra lätta motorcykel, HVA mod 282 Silverpilen  1958 års modell.
 

Foto:  Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

185