Sven Sjölins BMW R50 årsmodell 1955.  foto 1963.
 

Foto:  Sven Sjölin. 

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

222